ตอนที่ 490 เพลงนางหงส์เรื่องอกทะเล

ตอนที่ 490 เพลงนางหงส์เรื่องอกทะเล

เพลงเรื่องอกทะเล
ประกอบด้วย เพลงอกทะเล สามชั้น เพลงท่าน้ำ สองชั้น ฟองน้ำ สองชั้น ท่าน้ำ ชั้นเดียว ฟองน้ำ ชั้นเดียว ออกเพลงเร็ว และออกเพลงกระหร่างตะวันตก (กะเหรี่ยง)
บรรเลงโดยวงปี่พาทย์นางหงส์ พินิจ ฉายสุวรรณ
ปี่ชวา ชนะ ชำนิราชกิจ