เมื่อลมรู้โรย

เมื่อลมรู้โรย

“เมื่อลมรู้โรย”

ที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพ ครูจำเนียร ศรีไทยพันธุ์ [ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย) พ.ศ. ๒๕๓๖]
วันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ ณ ฌาปนสถาน วัดดอนหวาย นครปฐม

ครูจำเนียร ศรีไทยพันธุ์

(๒๑ ตุลาคม ๒๔๖๓ – ๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๐)

          ปี่ชวา พร่าต่ำ ย้ำความคิด                ต้อยตะริด หวีดเสียง สำเนียงสนั่น

ระบายลม พรมพริ้ว ทุกนิ้วนั้น                     คล้ายดิ้นรน ด้นประชัน ชีวิตคน

          ปี่ในไห้ โหยหวน คร่ำครวญหา         วันเวลา ผ่านมา น่าสับสน

โอ้ลำบาก ยากแค้น แสนอับจน                   ยังสู้ทน เป่าทยอย ล่องลอยไกล

          ปี่มอญอ้อน วอนว่า อย่าโศกเศร้า      ชีวิตเรา ยังมีค่า อย่าสงสัย

แม้วันนี้ ไม่มีคน มาสนใจ                             ยืนหยัดได้ ดุจหินผา ท้าสายลม

          ปี่ไฉน ไล้ลูบ พลางจูบรับ                  พร้อมช่วยซับ น้ำตา ให้สาสม

เสียงแตรสังข์ กังสดาล ขานระงม               ต่างชื่นชม โห่ร้อง ก้องกระชั้น

          ปี่นอก ออกเพลงเชิด เปิดโรงโขน    ทั้งกลองโยน โทนทับ ร่วมรับขวัญ

ถ้าถอดหัว ตัวไหนไหน ไม่ต่างกัน              ไปไหวหวั่น พรั่นพรึงใย ไม่ได้ความ

          จำเนียร-กาล ผ่านฝัน อันบรรเจิด      ศรี-ประเสริฐ เลิศแผ่นดิน ถิ่นสยาม

ไทย-ย่อมอยู่ คู่ฟ้า สง่างาม                        พันธุ์-สืบเนื่อง เรืองนาม ความเป็นครูฯ

หน้า 1 "ลมรำเพย"

๑. สรรพเสียงสรรพสัตว์/ขลุ่ยสามเลา (๒๕๓๙)

๒. มู่ล่ง/ขลุ่ยเพียงออ (๒๕๓๗)

๓.จีนขิมใหญ่/ขลุ่ยเพียงออ (๒๕๓๙)

๔. ลาวแพน/ขับร้อง-ปี่ใน (๒๕๓๙)

๕. สาลิกาชมเดือน/ปี่ใน (๒๕๓๙)

๖. ย่ำแขก/ปี่ชวา-วงปี่พาทย์นางหงส์ ฟองน้ำ (๒๕๓๐)

หน้า ๒ "ลมรำพัน"

๑. แอ่วเคล้าซอ/อนงค์ ร้อง จำเนียร ซออู้ (๒๕๓๗)

๒. หุ่นกระบอก ๑ (พระอภัยมณี)/อนงค์ ร้อง จำเนียร ซออู้ (๒๕๓๗)

๓. หุ่นกระบอก ๒ (สามก๊ก)/จำเนียร ร้อง บุญยัง ซออู้ (ประมาณ ๒๕๒๑-๒๕๒๒)

๔. ย่ำค่ำมอญไหว้ครู/จำเนียร ร้อง วงปี่พาทย์มอญ ศ.ดร.อุทิศ นาคสวัสดิ์

๕. ลิเกวิทยุ เรื่องมโหสถ/คณะผูกมิตรน้อมจิตร (ประมาณ ๒๕๑๖-๒๕๑๗)

รำลึกถึง เป็นกรณีพิเศษ

ครูจำเนียร ศรีไทยพันธุ์    ขลุ่ย-ปี่ใน-ปี่ชวา-ขับร้อง และหัวใจในผลงานต่าง ๆ เหล่านี้

ครูบุญยงค์ เกตุคง            ระนาดเอก ย่ำค่ำมอญ-ลิเกวิทยุ, ระนาดทุ้ม ย่ำแขก

ครูบุญยัง เกตุคง              ซออู้ หุ่นกระบอกเรื่องสามก๊ก, ร่วมขับร้อง ลิเกวิทยุ

ศ.ดร.อุทิศ นาตสวัสดิ์      ควบคุมวงปี่พาทย์มอญ ย่ำค่ำมอญ

ครูสวาท กิจนิเทศ            กลองแขก ย่ำแขก

ครูสมาน ทองสุโชติ         ร่วมวงปี่พาทย์ ลิเกวิทยุ

ครูราตรี พุ่มทองสุข          ร่วมวงปี่พาทย์ ลิเกวิทยุ

ครูสวัสดิ์ ฉัตรวิไล             ร่วมขับร้อง ลิเกวิทยุ

ร่วมร่ายสายลม

วงฟองน้ำ                                                        ปี่พาทย์นางหงส์ ย่ำค่ำ

วง ศ.ดร.อุทิศ นาคสวัสดิ์                              ปี่พาทย์มอญไม้นวม ย่ำค่ำมอญ

คณะหุ่นกระบอก จักรพันธุ์ โปษยกฤต       หุ่นกระบอกเรื่องสามก๊ก

อนงค์ ศรีไทยพันธุ์                                         ขับร้องแอ่วเคล้าซอ-หุ่นกระบอก ๑-ต้นฉบับเสียงลิเกวิทยุ

คณะศิษย์ครูจำเนียร                                     ประกอบจังหวะ ประกอบเสียง ประกอบสีสัน เพลงอื่น ๆ ที่เหลือ

ห้องบันทึกเสียงสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ (ลิเก)

ห้องบันทึกเสียง ดร. อุทิศ นาคสวัสดิ์          (ย่ำค่ำมอญ)

ห้องบันทึกเสียงนวลน้อย                              (หุ่นกระบอกเรื่องสามก๊ก)

ห้องบันทึกเสียงสยามพัฒนาฟิล์ม               (ย่ำแขก)

ห้องบันทึกเสียงแฮนด์แอคมี                         (เพลงอื่น ๆ ที่เหลือ)