เพลงพระราชนิพนธ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

เพลงพระราชนิพนธ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

1. เต่าเห่

2. เพลงเต่ากินผักบุ้ง

3. สมิงทองจำปานารี 2 ชั้น

4. เพลงอกทะเล

5. เพลงไทยดำเนินดอย

6. เพลงลมพัดชายเขา กล่อมนารีและสร้อยเพลง

7. ขึ้นพลับพลาและแขกบรเทศ

8. พัดชานางนาคและขึ้นพลับพลา

9. คลื่นกระทบฝั่ง

10. ถวายพระพรสมเด็จพระเทพ

11. แขกปัตตานีหรือห่วงอาลัย

12. ปลาทองเถา

13. ลาวเล็ก

14. ตับชมชวนขวัญ

15. ไอยราชูงวงเถา

16. พระอาทิตย์ชิงดวง

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ กับการดนตรี

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ กับการดนตรีไทย
เพลงพระราชนิพนธ์ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
พระรูปกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
บันทึกการแสดงสด กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงดนตรี

ทรัพยากรทางดนตรี

แผ่นเสียง
เทปคาสเซ็ท
โน๊ตเพลง
หนังสือ
เลเซอร์ดิสต์
VDO

คอลเลคชั่นพิเศษ

คอลเลคชั่นพิเศษ
บันทึกการแสดงสด
หอเกียรติยศ
บทความดนตรีไทย
หนังสือเสียงเดซี่
รายการพบครูดนตรีไทย
รายการสังคีตภิรมย์
เครื่องดนตรีไทย