ที่ตั้งห้องสมุดและเวลาทำการ

ที่ตั้งห้องสมุดและเวลาทำการ

ห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตน์ (Sirindhorn Music Library)

หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา
อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

เวลาทำการ Opening Hours

จันทร์ – ศุกร์ 8.30 – 16.30 น.
Mon – Fri 8.30 a.m. – 4.30 p.m.

เสาร์ – อาทิตย์ ปิด
Sat – Sun Closed