หนังสือ

หนังสือ

รายชื่อหนังสือห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตน์

wdt_ID ที่ ชื่อหนังสือ ผู้แต่ง เลขเรียกหนังสือ
1 1 10 ศิลปินแห่งชาติ วิบูลย์ ลี้สุวรรณ ML419.W632 ว634ส 2535
2 2 100 ปีขุนวิจิตรมาตรา (สง่า กาญจนาคพันธุ์) CT1548.W52 ห159 2540
3 3 110 ปีศาสตราจารย์ พระเจนดุริยางค์ ผู้วางรากฐานดนตรีสากลของไทย ML128.N7 ห159 2536
4 4 111 คนดนตรี สุกรี เจริญสุข ML385 ส738ค 2546
5 5 120 ปี 3 ครูดนตรีไทย ML390 ป629 2544
6 6 15 ปี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล MT18 ส728 2552
7 7 20 ปี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล MT18 ย318 ล.1 2558
8 8 25 ปี ประลองเพลง ประเลงมโหรี ML541.T5 ย318 2554?
9 9 48 ปีของข้าพเจ้าและบทความบางเรื่อง อุทิศ นาคสวัสดิ์ ML419.U8 อ824ป 2526
10 10 54 ปีในจักรวาลเพลงเพ็ญศรี พุ่มชูศรี ชาตรี ศิลปสนอง ML128.S3 ช685ห 2538
ที่ ชื่อหนังสือ ผู้แต่ง เลขเรียกหนังสือ