รายการดนตรีไทยพรรณนาฉลองครบ ๑๐๐ ปีเกิด ท่านครูจางวางทั่ว พาทยโกศล

รายการดนตรีไทยพรรณนาฉลองครบ ๑๐๐ ปีเกิด ท่านครูจางวางทั่ว พาทยโกศล

รายการดนตรีไทยพรรณนาฉลองครบ ๑๐๐ ปีเกิดท่านครูจางวางทั่ว พาทยโกศล

ณ โรงละครแห่งชาติ วันเสาร์ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๒๔


รายการที่ ๑ การบรรเลงปี่พาทย์ไม้แข็ง วงบ้านใหม่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพลงโหมโรงกัลยาณมิตร ต่อด้วยแขกโอดเถา

รายการที่ ๒ การบรรเลงแตรวง ๔ เหล่าทัพ ประมาณ ๑๒๐ คน เพลงหกบทเถา หรือโอ้ลาว

รายการที่ ๓ การบรรเลงปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์ วงพาทยโกศล ตับนางลอย มีแสดง

รายการที่ ๔ การบรรเลงปี่พาทย์ไม้แข็ง วงบ้านใหม่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพลงภาษา [มีแสดงแนวตลก]

รายการที่ ๕ การบรรเลงแตรวง ๔ เหล่าทัพ ตับพรหมมาศ [มีแสดง]

รายการที่ ๖ การบรรเลงปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์ วงพาทยโกศล เพลงลา พระอาทิตย์ชิงดวง

รายการที่ ๔ การบรรเลงปี่พาทย์ไม้แข็ง วงบ้านใหม่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพลงภาษา [มีแสดงแนวตลก]

รายการที่ ๕ การบรรเลงแตรวง ๔ เหล่าทัพ ตับพรหมมาศ [มีแสดง]

รายการที่ ๖ การบรรเลงปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์ วงพาทยโกศล เพลงลา พระอาทิตย์ชิงดวง

เนื้อร้อง เพลงภาษา

แขก

                             มาจะกล่าวถึงเจ้ากุลา            เมื่อได้รับสาราของนางละเวง

ไพเราะเหมาะเหม็ง                       แลพิศเพ่งรูปวาดมา

ให้คลั่งไคล้ไหลหลง                       อยากจะเห็นองค์นางวัลลา

จึงสั่งให้เตรียมโยธา                       จะไปลังกากรุงไกร

ทรงเครื่องประดับสรรพเสร็จ            ใส่บันจุเหร็จเสียบดอกไม้ไหว

ขึ้นทรงอาชาไนย                          ให้ยกทัพใหญ่ยาตรา

เพลงเชิด

 

พม่า

                             มาจะกล่าวบทไป                 ถึงสิบอใด เป็นเจ้าพม่า

                   ครองเมืองภุกามงามสง่า                   พวกพลโยธาก็มากมี

                   เมื่อได้รับสารา                              ของแม่วัลลาแสนยินดี

                   ให้ไปช่วยต่อตี                               กับพวกไพรีแสนศักดา

                   พรั่งพร้อมพลนิกาย                         ทั้งขวาทั้งซ้ายมากมา

                   พอได้ฤกษ์งามตามเวลา                     ให้ยกโยธารีบจร

เพลงเชิด

 

ญวน

                             จะกล่าวถึงเจ้าญวน               เมื่อนวลนางวัลลา

                   ให้ทูตถือสารา                               ไปยุทธนากับไพรี

                   จำจะต้องลีลา                               ยกโยธาไปราวี

                   ถ้าศึกแพ้ครานี้                              คงได้เทวีแม่บังอร

                   คิดแล้วแต่งกาย                             ให้เฉิดฉายอาภรณ์

                   พระนาดกรออกมา                         สั่งพลโยธาให้ยกไป

เพลงเชิด

 

เขมร

                             มาจะกล่าวบทไป                 เขมรใหม่เป็นเจ้าเมือง

                   ชื่อท้าวพันธุมผู้รุ่งเรือง                     ได้ครองเมืองกัมพูชา

                   เมื่อได้รับสาส์นทรง                        ขององค์แม่วัลลา

                   ให้ไปช่วยยุทธนา                           กับไพรี

                   คิดแล้วแต่งองค์                            โสรจสรงวารี

                   ออกพระโรงรูจี                             เรียกหาเสนีเข้ามาพลัน

                   เร็วเร็วอย่าช้า                               จงเกณฑ์โยธาขมีขมัน

                   พอได้ฤกษ์งามยามจันทร์                  ยกพลขัณฑ์รีบไป

เพลงเชิด

 

ลาว

                             จะกล่าวถึงลาวเชียงใหม่         ได้หนังสือไซร้ของแม่วัลลา

                   ด้วยมีความรักหนักอุรา                    ต้องยกโยธาไปหานาง

                   ถ้าแม้นรบศึกชนะไซร้                      คงจะได้สายใจมาแนบข้าง

                   ถึงตัวจะตายวายวาง                       ขอเห็นหน้านวลนางแม่วัลลา

                   ตรัสสั่งพี่เลี้ยงให้จัดพล                    เลือกดูที่คนอันแกล้วกล้า

                   จะไปช่วยโฉมยงองค์วัลลา                เร่งเตรียมโยธาเร็วไว

                   สั่งแล้วบ่ได้ช้าที                            ทรงเครื่องมณีงามวิไล

                   พอได้ฤกษ์คลาไคล                        รีบยกทัพใหญ่ออกจากเวียง

เพลงเชิด

 

ฝรั่ง

                             จะกล่าวถึงเจ้ากระวินผู้เรืองเดช ครองอยู่ในเติ๊กสเต็สพาราใหญ่

                   ได้ทราบสาส์นของวัลลายอดยาใจ         ที่นางส่งมาให้กับรูปทรง

                   พิศพักตรานาสาวิไลล้ำ                      ให้กลุ้มกล้ำเคลิ้มคลุ้มจนลุ่มหลง

                   อยากจะเห็นทรามสงวนนวลอนงค์        สั่งให้ยกจัตุรงค์ดำเนินจร

บทร้อง ตับพรหมมาศ

[เฉพาะที่บรรเลง]


เพลงฝรั่งควง

เพลงตระนอน

เมื่อนั้น                               อินทรชิตชื่นชมสมประสงค์

จึงขึ้นบนแท่นสุวรรณบรรจง                 จำแลงแปลงองค์อสุรา

เพลงรัว

 

เพลงชมตลาด

เป็นโกสีย์ทรงเครื่องเรืองอร่าม               ล้วนแก้วเก้าเงางามวามเวหา

จับพระแสงพรหมมาศยาตรา                เสด็จมาเกยสุวรรณทันใด

เพลงบาทสกุณี

 

เพลงกราวนอก

ขึ้นทรงคอคชาเอราวัณ                       ทหารแห่โห่ (โห่สามลา) สนั่นหวั่นไหว

ขยายยกโยธาคลาไคล                        ลอยคว้างมาในโพยมนาน

 

เพลงทะแย

ช้างเอย ช้างนิมิต                              เหมือนไม่ผิดช้างมัฆวาน

เริงแรงกำแหงหาญ                            ชาญศึกสู้รู้ท่วงที

ผูกเครื่องเรืองทองทอ                         กระวิลทองหล่อทองแสงศรี

ห้อยหูพู่จามรี                                  ปกตระพองทองพรรณราย

อภิรุมสับชุมสาย                               บังแทรกอยู่เป็นคู่เคียง

กลองชนะประโคมคึก                         มโหรทึกกึกก้องเสียง

แตรสังข์ส่งสำเนียง                            นางจำเรียงเคียงช้างทอง

สาวสุรางค์นางรำฟ้อน                        ดังกินนรแน่งนวลหงส์

นักสิทธิฤทธิรงค์                               ถือทวนธงลิ่วลอยมาเอยฯ

เพลงเชิด

 

วงโยธวาทิต (พ.ต.ท.) ทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ ตำรวจ และกรมศิลปากร

รายนามผู้อำนวยเพลงและผู้ควบคุมวง

ผู้อำนวยการบรรเลงวงดุริยางค์กรมตำรวจ            พ.ต.ท.ทีฆา โพธิเวส

ผู้อำนวยการบรรเลงวงดุริยางค์กองทัพบก            พ.อ.ชลอ คงสุวรรณ

ผู้อำนวยการบรรเลงวงดุริยางค์กองทัพเรือ            น.ต.บัณฑิต ชุณหะวัน

ผู้อำนวยการบรรเลงวงดุริยางค์กองทัพอากาศ        น.ท.อาวี สุขเกศ

ผู้อำนวยการบรรเลงวงดุริยางค์กรมศิลปากร          นายเสรี หวังในธรรม

ผู้ควบคุมวงดุริยางค์กรมตำรวจ                         ร.ต.อ.ทองย้อย เอี่ยมพุ่ม

ผู้ควบคุมวงดุริยางค์กองทัพบก                          ร.ต.สนม น้อยเหล้ก

ผู้ควบคุมวงดุริยางค์กองทัพเรือ                         น.ต.สำเภา สนธิปัญญา

ผู้ควบคุมวงดุริยางค์กองทัพอากาศ                     ร.ท.ชำนาญ ปั้นสุวรรณ

ผู้ควบคุมวงดุริยางค์กรมศิลปากร                       นายสุริยัน รามสูต

ที่ปรึกษาวงดุริยางค์กรมตำรวจ                         ด.ต.กาหลง พึ่งทองคำ

ผู้อำนวยเพลง                                             พ.ต.วิชิต โห้ไทย ดุริยางค์กองทัพบก                                                                          ร.ต.สราญ เรืองณรงค์ ดุริยางค์กองทัพเรือ

วงปี่พาทย์ไม้แข็ง คณะนายสังเวียน เกิดผล บ้านใหม่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หัวหน้าวง                   นายสังเวียน เกิดผล

ผู้ควบคุมฝึกซ้อม           นายสำราญ เกิดผล

ผู้ควบคุมฝึกซ้อม           นายสำเริง เกิดผล

 

รายนามผู้บรรเลง

ปี่                             นายผวน บุญจำเริญ

นายเทียมเทพ บุญจำเริญ

ระนาดเอก                  นายวิเชียร เกิดผล

ระนาดทุ้ม                   นายสังวาลย์ กรป้องกัน

ฆ้องวงใหญ่                  นายจำลอง เกิดผล

นายวัฒนะ เกิดผล

ฆ้องวงเล็ก                   นายนพรัตน์ สุขเสียงศรี

ระนาดเอกเหล็ก            นายธวัชชัย สุขเสียงศรี

ระนาดทุ้มเหล็ก             นายวรเทพ บุญจำเริญ

ประกอบจังหวะ             นายกระแสร์ แก้วกำเนิด

                                ส.อ.ฟื้น เฉลยอาจ

                                นายธวัชชัย พวกดี

                                นายสมชาย ทองคำ

                                นายสุนทร ชุมแสง

                                นายปัญญา ธีระพันธุ์

                                นายมนตรี เกิดผล

                                จ.ส.อ.บุญรอด ทองวิวัฒน์

ผู้ขับร้อง                      นางมาลี เกิดผล

                                นางสาวแสงจันทร์ รัมมะพัมน์

                                นายแจ้ง คล้ายสีทอง      [กรมศิลปากร]

                                นายสมชาย ทับพร        [กรมศิลปากร]

                                นายไตรภพ สุนทรหุต     [กรมศิลปากร]

วงปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์ คณะพาทยโกศล

ผู้ควบคุมการฝึกซ้อม     คุณหญิงไพฑูรย์ กิตติวรรณ

ผู้ควบคุมวง                จ.ส.อ.พังพอน แตงสืบพันธุ์

หัวหน้าวง                  จ.ส.อ.อุทัย พาทยโกศล

 

 รายนามผู้บรรเลง

ซอสามสาย                นางอารดา กีระนันท์

ขลุ่ย                        จ.ส.อ.ช้อย เพิ่มผล

                             นายจำเนียร ศรีไทยพันธุ์

ระนาดเอก                นายทองใบ คล่องฝีมือ

ระนาดทุ้ม                 นายสละ จอนแจ้งจันทร์

ฆ้องวงใหญ่                จ.ส.อ.อุทัย พาทยโกศล

ระนาดทุ้มเหล็ก           นายสมศักดิ์ ไตรวาสน์

ซออู้                         นายบุญยัง เกตุคง

                              นางเฉิด อักษรทับ

โหม่ง                        นายบุญยงค์ เกตุคง

ตะโพน                      ส.อ.องอาจ โปร่งน้ำใจ

กลอง                        นายเอื้อน กรเกษม

ฉิ่ง                           นางชดช้อย เกิดใจตรง

กรับ                         นางช้องมาศ สุนทรวาทิน

ผู้ขับร้อง                    นางอุษา แสงไพโรจน์

                              นางฉันทนา วรชินา

                              นางอนงค์ ศรีไทยพันธุ์                             

                              นางกัญญา โรหิตาจล [กรมศิลปากร]

ที่มา: กรมศิลปากร. (๒๔๒๔). สูจิบัตร จางวางทั่ว พาทยโกศล. กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร.