ตอนที่ 489 เพลงช้าเรื่องจีนแส

ตอนที่ 489 เพลงช้าเรื่องจีนแส

เพลงช้าเรื่องจีนแส
ประกอบด้วย จีนแส 9 ท่อน จีนอาหนู และจีนขายอ้อย
บรรเลงโดยวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ในการควบคุมของ ครูพินิจ ฉายสุวรรณ