ตอนที่ 488 เพลงนางหงส์เรื่องเทพนิมิตร สามชั้น, เพลงชุดกระบอกทอง

ตอนที่ 488 เพลงนางหงส์เรื่องเทพนิมิตร สามชั้น, เพลงชุดกระบอกทอง

เพลงเรื่องเทพนิมิตร สามชั้น, เพลงชุดกระบอกทอง
ประกอบด้วย เทพนิมิตร สามชั้น เพลงเร็วเต่ากินผักบุ้ง ท่อน 3 เพลงฉิ่งช้างประสานงา ช้างต้น และเพลงเจดีย์เจ็ดยอด
บรรเลงโดยวงปี่พาทย์นางหงส์ในความควบคุมของครูพินิจ ฉายสุวรรณ
ชนะ ชำนิราชกิจ ปี่ชวา