ตอนที่ 486 เพลงโหมโรงราโค สามชั้น, ขอมใหญ่ เถา, เพลงแขกไทร สองชั้น

ตอนที่ 486 เพลงโหมโรงราโค สามชั้น, ขอมใหญ่ เถา, เพลงแขกไทร สองชั้น

เพลงโหมโรงราโค สามชั้น, เพลงขอมใหญ่ เถา, เพลงแขกไทร สองชั้น
บรรเลงโดยวงเครื่องสายผสมออร์แกนและขิม
ระเบียบ มาลัยมาลย์ ขับร้อง