ตอนที่ 482 เพลงภาษาสำเนียงฝรั่ง

ตอนที่ 482 เพลงภาษาสำเนียงฝรั่ง

เพลงภาษาสำเนียงฝรั่ง
ได้แก่ เพลงวิลันดาโอด เพลงวิลันดาตัด เพลงฝรั่งรำเท้า และเพลงฝรั่งตัด
บทร้อง นพ.พูนพิศ อมาตยกุล
ขับร้องโดย กัญญา โรหิตาจล
บรรเลงโดยวงปี่พาทย์ไม้นวมในการควบคุมของ สมาน น้อยนิตย์