ตอนที่ 481 เพลงวัฒนธรรมประสานเสียงดนตรี ตอนที่ 2

ตอนที่ 481 เพลงวัฒนธรรมประสานเสียงดนตรี ตอนที่ 2

ตอนที่ 481 เพลงวัฒนธรรมประสานเสียงดนตรี ตอนที่ 2
ประกอบด้วยเพลงชุดภาษาต่าง ๆ ได้แก่ เพลงเกริ่น พม่าอาซิกัง แขกฮุมไบเซ ญวนทอดแห มาเลย์เมาะอีนัง ไทยน้อย วรเชษฐ์ และเพลงเร็ว
บรรเลงโดยวงปี่พาทย์ไม้แข็งในความควบคุมของ ครูสมาน น้อยนิตย์