ตอนที่ 480 เพลงชุดวัฒนธรรมประสานเสียงดนตรี ตอนที่ 1

ตอนที่ 480 เพลงชุดวัฒนธรรมประสานเสียงดนตรี ตอนที่ 1

เพลงชุดวัฒนธรรมประสานเสียงดนตรี ตอนที่ 1

บรรเลงโดยวงปี่พาทย์ไม้นวมในการควบคุมของ ครูสมาน น้อยนิตย์

ขับร้องโดย กัญญา โรหิตาจล และสมชาย ทับพร