ตอนที่ 478 เพลงถอนสมอ เถา, แขกไทร

ตอนที่ 478 เพลงถอนสมอ เถา, แขกไทร

เพลงถอนสมอ เถา
นิตยา แดงกูร ขับร้อง

เพลงแขกไทร (เพลงบรรเลง)