ตอนที่ 477 เพลงโหมโรงกระแตออกไต่ไม้, ทยอยใน เถา

ตอนที่ 477 เพลงโหมโรงกระแตออกไต่ไม้, ทยอยใน เถา

เพลงโหมโรงกระแตออกเพลงไต่ไม้ และเพลงทยอยใน เถา

บรรเลงโดยวงเครื่องสายผสมขิม ในการควบคุมของครูประสิทธิ์ คุ้มทรัพย์