ตอนที่ 476 เพลงโหมโรงกราวนอก สามชั้น, เพลงต่อยรูป เถา, เพลงพญาลำพอง เถา

ตอนที่ 476 เพลงโหมโรงกราวนอก สามชั้น, เพลงต่อยรูป เถา, เพลงพญาลำพอง เถา

เพลงโหมโรงกราวนอก สามชั้น
เพลงต่อยรูป เถา
เพลงพญาลำพอง เถา
บรรเลงโดยวงปี่พาทย์ไม้แข็งในการควบคุมของครูพินิจ ฉายสุวรรณ