ตอนที่ 474 เพลงเชิดจีน ออกเพลงแขกบรเทศ สองชั้น และชั้นเดียว

ตอนที่ 474 เพลงเชิดจีน ออกเพลงแขกบรเทศ สองชั้น และชั้นเดียว

เพลงเชิดจีน ออกเพลงแขกบรเทศ สองชั้น และชั้นเดียว
รุ่งสรวง ทัพพันธ์ และทวี เกตุแก้ว ขับร้อง
บทร้องจากเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน
บรรเลงโดยวงปี่พาทย์ไม้แข็งในการควบคุมของครูพินิจ ฉายสุวรรณ