ตอนที่ 473 เพลงทวอย สามชั้น

ตอนที่ 473 เพลงทวอย สามชั้น

เพลงทวอย สามชั้น
ทวี เกตุแก้ว ขับร้อง

บรรเลงโดยวงปี่พาทย์ไม้แข็งในการควบคุมของครูพินิจ ฉายสุวรรณ