ตอนที่ 472 เพลงช้าเรื่องนกขมิ้น

ตอนที่ 472 เพลงช้าเรื่องนกขมิ้น

เพลงช้าเรื่องนกขมิ้น ประกอบด้วยเพลงนกขมิ้นตัวผู้ เพลงนกขมิ้นตัวเมีย(แม่หม้ายคร่ำครวญ) เพลงสุรินทราหู เพลงจันทราหู ออกเพลงสองไม้กระต่ายชมจันทร์ และออกเพลงเร็วกินนอนรำ ลงลา

บรรเลงด้วยวงปี่พาทย์ไม้แข็งในการควบคุมของครูพินิจ ฉายสุวรรณ

ปี่ใน ชนะ ชำนิราชกิจ
ระนาดเอก สุวรรณ โตล่ำ
ระนาดทุ้ม พินิจ ฉายสุวรรณ
ฆ้องวงใหญ่ ถาวร รักษาวงษ์
ฆ้องวงเล็ก นิคม รักขุมแก้ว