ตอนที่ 471 เพลงแขกมอญ, แขกโอด, แขกลพบุรี, จำปานารี

ตอนที่ 471 เพลงแขกมอญ, แขกโอด, แขกลพบุรี, จำปานารี

เพลงแขกมอญ, แขกโอด, แขกลพบุรี, จำปานารี
(เพลงบรรเลง)