ตอนที่ 470 เพลงสารถี สามชั้น, ต่อยรูป สามชั้น, พัดชา สองชั้น

ตอนที่ 470 เพลงสารถี สามชั้น, ต่อยรูป สามชั้น, พัดชา สองชั้น

เพลงสารถี สามชั้น
อัมพร โสวัตร ขับร้อง

เพลงต่อยรูป สามชั้น
ชำนาญ เดือนนวล ขับร้อง

เพลงพัดชา สองชั้น
บุษยา ชิตท้วม ขับร้อง