ตอนที่ 469 เพลงตับเรื่องพระมณีพิชัย

ตอนที่ 469 เพลงตับเรื่องพระมณีพิชัย

ตับเรื่องพระมณีพิชัย ตอนพระมณีพิชัยพบนางยอพระกลิ่น
เรียบเรียงและบรรจุเพลงโดย นพ.พูนพิศ อมาตยกุล
ประกอบด้วย เหราเล่นน้ำ สองชั้น ขอมกล่อมลูก ชั้นเดียว กล่อมพระยา สองชั้น พญาสี่เสา สองชั้น สะสม สองชั้น ต้นเพลงยาว
อัมพร แดงวิจิตร ชำนาญ เดือนนวล และบุษยา ชิตท้วม ขับร้อง
บรรเลงโดยวงปี่พาทย์ไม้นวมในการควบคุมของ ครูสมาน น้อยนิตย์