ตอนที่ 468 เพลงโหมโรงมหาฤกษ์ สามชั้น, อาหนู เถา

ตอนที่ 468 เพลงโหมโรงมหาฤกษ์ สามชั้น, อาหนู เถา

เพลงโหมโรงมหาฤกษ์ สามชั้น, อาหนู เถา
ประชิต ขำประเสริฐ ขับร้อง
บรรเลงโดยวงเครื่องสายผสมเปียโนคณะครูพิมพ์ พวงนาค ในการควบคุมของ นพ.พูนพิศ อมาตยกุล