ตอนที่ 465 เพลงโหมโรงสามม้า สามชั้น,จีนขิมเล็ก เถา, สารถี สองชั้น ทางมอญ

ตอนที่ 465 เพลงโหมโรงสามม้า สามชั้น,จีนขิมเล็ก เถา, สารถี สองชั้น ทางมอญ

เพลงโหมโรงสามม้า สามชั้น
ประกอบด้วย เพลงม้ารำ ม้าสะบัดกลีบ และม้าย่อง ลงท้ายด้วยเพลงวา

จีนขิมเล็ก เถา
ประชิต ขำประเสริฐ ขับร้อง

สารถี สองชั้น ทางมอญ
กาหลง พึ่งทองคำ ปี่

บรรเลงโดยวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ สมนึก ศรประพันธ์