ตอนที่ 464 เพลงโหมโรงม้ารำ สามชั้น, นางครวญ เถา

ตอนที่ 464 เพลงโหมโรงม้ารำ สามชั้น, นางครวญ เถา

เพลงโหมโรงม้ารำ สามชั้น, นางครวญ เถา
อุดมทรัพย์ เสนีพงษ์ ขับร้อง