ตอนที่ 463 การบรรเลงเสภา เพลงจระเข้หางยาวและเพลงเต่ากินผักบุ้ง

ตอนที่ 463 การบรรเลงเสภา เพลงจระเข้หางยาวและเพลงเต่ากินผักบุ้ง

การบรรเลงเสภา เพลงจระเข้หางยาวและเพลงเต่ากินผักบุ้ง
บทร้องเสภาขุนช้างขุนแผน ตอนเข้าห้องแก้วกิริยา
ขับเสภา แจ้ง คล้ายสีทอง
ขับร้อง ชำนาญ เดือนนวล (จระเข้หางยาว)
บรรเลงโดยวงปี่พาทย์เสภากรมศิลปากร