ตอนที่ 461 เพลงพม่าห้าท่อน สามชั้น , เพลงนางนาค สองชั้น

ตอนที่ 461 เพลงพม่าห้าท่อน สามชั้น , เพลงนางนาค สองชั้น

เพลงพม่าห้าท่อน สามชั้น
บทร้องจากเเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน
ประชิต ขำประเสริฐ ขับร้อง

เพลงนางนาค สองชั้น
บทร้องไหว้ครู ประพันธ์โดย นพ.พูนพิศ อมาตยกุล เมื่อ พ.ศ. 2534
ชลอรัตน์ อ่วมหร่าย ขับร้อง