ตอนที่ 113 ครูวรยศ (จงกล) ศุขสายชล เดี่ยวซอด้วงเพลงกราวใน

ตอนที่ 113 ครูวรยศ (จงกล) ศุขสายชล เดี่ยวซอด้วงเพลงกราวใน

ตอนที่ 113 ครูวรยศ (จงกล) ศุขสายชล เดี่ยวซอด้วงเพลงกราวใน

ชื่อเพลง : เพลงกราวใน

ผู้เดี่ยวซอด้วง : วรยศ (จงกล) ศุขสายชล

ความยาว :  14.40 นาที

รายละเอียด : ประวัติและผลงานครูวรยศ (จงกล) ศุขสายชล และในปี 2531 ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยมหิดลให้เดี่ยวซอด้วงเพลงกราวใน ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในรายการ “มหกรรมเดี่ยวเพลงไทยชัยมงคล”

หัวเรื่อง : การเดี่ยวซอด้วง

หัวเรื่อง : เดี่ยวซอด้วงเพลงกราวใน

หัวเรื่อง : พบครูดนตรีไทย ตอนที่ 113

หัวเรื่อง : เพลงไทยเดิม

หัวเรื่อง : รายการพบครูดนตรีไทย ตอนที่ 113

ผู้จัดรายการ : พูนพิศ อมาตยกุล

สถานที่จัดเก็บ : https://sirindhornmusiclibrary.li.mahidol.ac.th/music_teacher/worayot-suksaichon/