ตอนที่ 237 ครูวิบูลย์ธรรม เพียรพงษ์ เดี่ยวฆ้องใหญ่เพลงอาเฮีย

ตอนที่ 237 ครูวิบูลย์ธรรม เพียรพงษ์ เดี่ยวฆ้องใหญ่เพลงอาเฮีย

ตอนที่ 237 : ครูวิบูลย์ธรรม เพียรพงษ์ เดี่ยวฆ้องใหญ่เพลงอาเฮีย

ชื่อเพลง : เพลงอาเฮีย

ผู้เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ : วิบูลย์ธรรม เพียรพงษ์

ความยาว : 13.58 นาที

รายละเอียด : ประวัติและผลงานของครูวิบูลย์ธรรม เพียรพงษ์ กับการเดี่ยวฆ้องวงใหญ่เพลงอาเฮีย

หัวเรื่อง : การเดี่ยวฆ้องวงใหญ่

หัวเรื่อง : เดี่ยวฆ้องวงใหญ่เพลงอาเฮีย

หัวเรื่อง : พบครูดนตรีไทย ตอนที่ 237

หัวเรื่อง : เพลงไทยเดิม

หัวเรื่อง : รายการพบครูดนตรีไทย ตอนที่ 237

ผู้จัดรายการ : พูนพิศ อมาตยกุล

สถานที่จัดเก็บ :  https://sirindhornmusiclibrary.li.mahidol.ac.th/music_teacher/wiboontham-phianpong/ ‎