ตอนที่ 226 ครูเอื้อน กรเกษม กลองแขก

ตอนที่ 226 ครูเอื้อน กรเกษม กลองแขก

ตอนที่ 226 : ครูเอื้อน กรเกษม กลองแขก

ชื่อเพลง : กลองแขก

ผู้ตีกลอง : เอื้อน กรเกษม

ความยาว : 13.43 นาที

รายละเอียด : ประวัติและผลงานของครูเอือน กรเกษม กับการตีกลองแขก

หัวเรื่อง : กลองแขก

หัวเรื่อง : พบครูดนตรีไทย ตอนที่ 226

หัวเรื่อง : เพลงไทยเดิม

หัวเรื่อง : รายการพบครูดนตรีไทย ตอนที่ 226

ผู้จัดรายการ : พูนพิศ อมาตยกุล

สถานที่จัดเก็บ : https://sirindhornmusiclibrary.li.mahidol.ac.th/music_teacher/uean-kornkasem/