ตอนที่ 235 ครูเทียม กรานต์เลิศ เพลงโอ้โลม

ตอนที่ 235 ครูเทียม กรานต์เลิศ เพลงโอ้โลม

ตอนที่ 235 : ครูเทียม กรานต์เลิศ เพลงโอ้โลม

ชื่อเพลง : เพลงโอ้โลม

ผู้ขับร้อง : เทียม กรานต์เลิศ

ความยาว : 14.42 นาที

รายละเอียด : ประวัติและผลงานของครูเที่ยม กรานต์เลิศ กับการขับร้องเพลงโอ้โลม ซึ่งเป็นการขับร้องแบบดั้งเดิมทางของบ้านพาทยโกศล

หัวเรื่อง : พบครูดนตรีไทย ตอนที่ 235

หัวเรื่อง : เพลงไทยเดิม

หัวเรื่อง : รายการพบครูดนตรีไทย ตอนที่ 235

ผู้จัดรายการ : พูนพิศ อมาตยกุล

สถานที่จัดเก็บ : https://sirindhornmusiclibrary.li.mahidol.ac.th/music_teacher/thiam-kranloet/