ตอนที่ 224 ครูทนง แจ่มวิมล ระนาดเอกเพลงเชิดนอก

ตอนที่ 224 ครูทนง แจ่มวิมล ระนาดเอกเพลงเชิดนอก

ตอนที่ 224 : ครูทนง แจ่มวิมล ระนาดเอกเพลงเชิดนอก

ชื่อเพลง : เพลงเชิดนอก

ผู้เดี่ยวระนาด : ทนง แจ่มวิมล

ความยาว : 15.24 นาที

รายละเอียด : ประวัติและผลงานของครูทนง แจ่มวิมล กับการเดี่ยวระนาดเอกเพลงเชิดนอก

หัวเรื่อง : การเดี่ยวระนาดเอก

หัวเรื่อง : พบครูดนตรีไทย ตอนที่ 224

หัวเรื่อง : เพลงไทยเดิม

หัวเรื่อง : รายการพบครูดนตรีไทย ตอนที่ 224

ผู้จัดรายการ : พูนพิศ อมาตยกุล

สถานที่จัดเก็บ :  https://sirindhornmusiclibrary.li.mahidol.ac.th/music_teacher/thanong-chaemwimol/ ‎