ตอนที่ 236 ครูทวี เกตุแก้ว เพลงจีนหน้าเรือ 2 ชั้น

ตอนที่ 236 ครูทวี เกตุแก้ว เพลงจีนหน้าเรือ 2 ชั้น

ตอนที่ 236 : ครูทวี เกตุแก้ว เพลงจีนหน้าเรือ 2 ชั้น

ชื่อเพลง : เพลงจีนหน้าเรื่อ 2 ชั้น

ผู้ขับร้อง : ทวี เกตุแก้ว

วงดนตรี : วงปี่พาทย์ไม้แข็ง

ผู้ควบคุมวง : พินิจ ฉายสุวรรณ

ความยาว : 13.24 นาที

รายละเอียด : ประวัติและผลงานของครูทวี เกตุแก้ว และการขับร้องเพลงจีนหน้าเรือ 2 ชั้น บรรเลงโดยวงปี่พาทย์ไม้แข็ง ภายใต้การควบคุมของครูพินิจ ฉายสุวรรณ

หัวเรื่อง : พบครูดนตรีไทย ตอนที่ 236

หัวเรื่อง : เพลงไทยเดิม

หัวเรื่อง : รายการพบครูดนตรีไทย ตอนที่ 236

ผู้จัดรายการ : พูนพิศ อมาตยกุล

สถานที่จัดเก็บ : https://sirindhornmusiclibrary.li.mahidol.ac.th/music_teacher/tawee-ketkeaw/