ตอนที่ 238 ครูสุนทร มาประสบ เดี่ยวปี่มอญเพลงพญามอญ เพลงดาวทอง

ตอนที่ 238 ครูสุนทร มาประสบ เดี่ยวปี่มอญเพลงพญามอญ เพลงดาวทอง

ตอนที่ 238 : ครูสุนทร มาประสบ เดี่ยวปี่มอญเพลงพญามอญ เพลงดาวทอง

ชื่อเพลง : เพลงพญามอญ

ชื่อเพลง : เพลงดาวทอง

ผู้เดี่ยวปี่มอญ : สุนทร มาประสบ

ความยาว : 14.57 นาที

รายละเอียด : ประวัติและผลงานของครูสุนทร มาประสบ กับการเดี่ยวปี่มอญเพลงพญามอญ และเพลงดาวทอง

หัวเรื่อง : การเดี่ยวปี่มอญ

หัวเรื่อง : เดี่ยวปี่มอญเพลงพญามอญ

หัวเรื่อง : เดี่ยวปี่มอญเพลงดาวทอง

หัวเรื่อง : พบครูดนตรีไทย ตอนที่ 238

หัวเรื่อง : เพลงไทยเดิม

หัวเรื่อง : รายการพบครูดนตรีไทย ตอนที่ 238

ผู้จัดรายการ : พูนพิศ อมาตยกุล

สถานที่จัดเก็บ : https://sirindhornmusiclibrary.li.mahidol.ac.th/music_teacher/soonthorn-maprasob/