ตอนที่่ 211 พระประวัติและผลงานสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ เพลงเขมรไทรโยค

ตอนที่่ 211 พระประวัติและผลงานสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ เพลงเขมรไทรโยค

ตอนที่ 211 : พระประวัติและผลงานสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ เพลงเขมรไทรโยค

ชื่อเพลง :  เพลงเขมรไทรโยค

พระราชนิพนธ์ : สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์

ความยาว : 16.04 นาที

รายละเอียด : พระประวัติและผลงานสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ เพลงเขมรไทรโยค โดยนักไวโอลินจีนร่วมกับนักเปียนโนชาวฝรั่ง

หัวเรื่อง : พบครูดนตรีไทย ตอนที่ 211

หัวเรื่อง : เพลงไทยเดิม

หัวเรื่อง : เพลงบรรเลง

หัวเรื่อง : รายการพบครูดนตรีไทย ตอนที่ 211

ผู้จัดรายการ : พูนพิศ อมาตยกุล

สถานที่จัดเก็บ : somdetphrachaoboromwongthoe chaofakromphrayanaritranuwattiwong