ตอนที่ 215 ครูสมาน กาญจนผลิน เดี่ยวระนาดฝรั่งเพลงต้นวรเชษฐ์ออกท้ายด้วยเพลงปฐม

ตอนที่ 215 ครูสมาน กาญจนผลิน เดี่ยวระนาดฝรั่งเพลงต้นวรเชษฐ์ออกท้ายด้วยเพลงปฐม

ตอนที่ 215 : ประวัติและผลงานครูสมาน กาญจนผลิน เดี่ยวระนาดฝรั่งเพลงต้นวรเชษฐ์ออกท้ายด้วยเพลงปฐม

ชื่อเพลง : เพลงต้นวรเชษฐ์ออกเพลงปฐม

ผู้เดี่ยวระนาดฝรั่ง : สมาน กาญจนผลิน

วงดนตรี : คณะนารีศรีสุมิตร

ความยาว : 15.20 นาที

รายละเอียด : ประวัติและผลงานครูสมาน กาญจนผลิน กับการเดี่ยวระนาดฝรั่งเพลงต้นวรเชษฐ์ออกเพลงปฐม

หัวเรื่อง : การเดี่ยวระนาดฝรั่ง

หัวเรื่อง : เดี่ยวระนาดฝรั่งเพลงต้นวรเชษฐ์

หัวเรื่อง : พบครูดนตรีไทย ตอนที่ 215

หัวเรื่อง : เพลงไทยเดิม

หัวเรื่อง : รายการพบครูดนตรีไทย ตอนที่ 215

ผู้จัดรายการ : พูนพิศ อมาตยกุล

สถานที่จัดเก็บ : https://sirindhornmusiclibrary.li.mahidol.ac.th/music_teacher/samarn-kanchanaphalin/