ตอนที่ 230 ครูเรวัตร เชนยะวนิช ซอด้วงเพลงลาวดำเนินทราย

ตอนที่ 230 ครูเรวัตร เชนยะวนิช ซอด้วงเพลงลาวดำเนินทราย

ตอนที่ 230 : ครูเรวัตร เชนยะวนิช ซอด้วงเพลงลาวดำเนินทราย

ชื่อเพลง : เพลงลาวดำเนินทราย

ผู้สีซอด้วง : เรวัตร เชนยะวนิช

ความยาว : 13.36 นาที

รายละเอียด : ประวัติและผลงานของครูเรวัตร เชนยะวนิช และการสีซอด้วงในเพลงลาวดำเนินทราย ซึ่งเป็นแผ่นเสียงจากคณะวัชรบรรเลง

หัวเรื่อง : พบครูดนตรีไทย ตอนที่ 230

หัวเรื่อง : เพลงไทยเดิม

หัวเรื่อง : รายการพบครูดนตรีไทย ตอนที่ 230

ผู้จัดรายการ : พูนพิศ อมาตยกุล

สถานที่จัดเก็บ : https://sirindhornmusiclibrary.li.mahidol.ac.th/music_teacher/rewat-chenyawanit/