ตอนที่ 213 ครูประเทือง ณ หนองหาร เพลงโยนดาบ 2 ชั้น

ตอนที่ 213 ครูประเทือง ณ หนองหาร เพลงโยนดาบ 2 ชั้น

ตอนที่ 213 : ครูประเทือง ณ หนองหาร เพลงโยนดาบ 2 ชั้น

ชื่อเพลง : เพลงโยนดาบ 2 ชั้น

ผู้ขับร้อง : ประเทือง ณ หนองหาร

วงดนตรี : คณะนารีศรีสุมิตร

ความยาว : 14.10 นาที

รายละเอียด : ประวัติและผลงานครูประเทือง ณ หนองหาร กับการขับร้องเพลงโยนดาบ 2 ชั้น บรรเลงโดยวงดนตรีนารีศรีสุมิตร

หัวเรื่อง : พบครูดนตรีไทย ตอนที่ 213

หัวเรื่อง : เพลงไทยเดิม

หัวเรื่อง : รายการพบครูดนตรีไทย ตอนที่ 213

ผู้จัดรายการ : พูนพิศ อมาตยกุล

สถานที่จัดเก็บ : https://sirindhornmusiclibrary.li.mahidol.ac.th/music_teacher/prathueang-nanonghan/