ตอนที่ 216 พระเจนดุริยางค์ (ปิติ วาทยะการ) เพลงพม่ารำขวาน และเพลงชาติไทยในระยะเริ่มต้น

ตอนที่ 216 พระเจนดุริยางค์ (ปิติ วาทยะการ) เพลงพม่ารำขวาน และเพลงชาติไทยในระยะเริ่มต้น

ตอนที่ 216 : พระเจนดุริยางค์ (ปิติ วาทยะการ) เพลงพม่ารำขวาน และเพลงชาติไทยในระยะเริ่มต้น

ชื่อเพลง : เพลงพม่ารำขวาน

ผู้แยกเสียงประสาน : พระเจนดุริยางค์  (ปิติ วาทยะการ)

ชื่อเพลง : เพลงชาติไทยระยะเริ่มต้น

ผู้แต่ง : พระเจนดุริยางค์  (ปิติ วาทยะการ)

ความยาว : 14.39 นาที

รายละเอียด : ประวัติและผลงานของพระเจนดุริยางค์ (ปิติ วาทยะกร) กับเพลงพม่ารำขวาน ซึ่งเป็นเพลงในจังหวะกลองยาวในสมัยก่อน ใช้ในการร่ายรำและใช้ในกระบวนแห่ ภายหลังพระเจนดุริยางค์ได้แยกเสียงประสานและบรรเลงด้วยวงดุริยางค์ขนาดใหญ่ และการแต่งเพลงชาติไทยขึ้นครั้งแรก ในปี 2475 โดยใช้บทร้องของขุนวิจิตรมาตรา (สง่า กาญจนาคพันธุ์) และนายฉันท์ ขำวิไล

หัวเรื่อง : พบครูดนตรีไทย ตอนที่ 216

หัวเรื่อง : เพลงชาติไทย

หัวเรื่อง : เพลงไทยเดิม

หัวเรื่อง : เพลงบรรเลง

หัวเรื่อง : รายการพบครูดนตรีไทย ตอนที่ 216

ผู้จัดรายการ : พูนพิศ อมาตยกุล

สถานที่จัดเก็บ : https://sirindhornmusiclibrary.li.mahidol.ac.th/music_teacher/prajenduriyang/ ‎