ตอนที่ 229 ครูผวน บุญจำเริญ การเดี่ยวปี่เพลงโหมโรงกัลยาณมิตร

ตอนที่ 229 ครูผวน บุญจำเริญ การเดี่ยวปี่เพลงโหมโรงกัลยาณมิตร

ตอนที่ 229 : ครูผวน บุญจำเริญ การเดี่ยวปี่เพลงโหมโรงกัลยาณมิตร

ชื่อเพลง : เพลงโหมโรงกัลยาณมิตร

ผู้เดี่ยวปี่ : ผวน บุญจำเริญ

ความยาว : 15.29 นาที

รายละเอียด : ประวัติและผลงานของครูผวน บุญจำเริญ และการเดี่ยวปี่เพลงโหมโรงกัลยาณมิตร

หัวเรื่อง : การเดี่ยวปี่

หัวเรื่อง : พบครูดนตรีไทย ตอนที่ 229

หัวเรื่อง : เพลงไทยเดิม

หัวเรื่อง : รายการพบครูดนตรีไทย ตอนที่ 229

ผู้จัดรายการ : พูนพิศ อมาตยกุล

สถานที่จัดเก็บ : https://sirindhornmusiclibrary.li.mahidol.ac.th/music_teacher/phuan-boonchamroen/