ตอนที่ 212 พระประดิษฐ์ไพเราะ (ครูมีแขก) เพลงเชิดจีน

ตอนที่ 212 พระประดิษฐ์ไพเราะ (ครูมีแขก) เพลงเชิดจีน

ตอนที่ 212 : พระประดิษฐ์ไพเราะ (ครูมีแขก) เพลงเชิดจีน

ชื่อเพลง : เพลงเชิดจีน

ผู้แต่ง : พระประดิษฐ์ไพเราะ (ครูมีแขก)

วงดนตรี : วงปี่พาทย์กรมศิลปากร

ผู้ควบคุมวง : เสรี หวังในธรรม

ความยาว : 13.28 นาที

รายละเอียด : ประวัติและผลงานพระประดิษฐ์ไพเราะ (ครูมีแขก) และเพลงเชิดจีน บรรเลงโดยวงปี่พาทย์กรมศิลปากร ควบคุมโดยครูเสรี หวังในธรรม

หัวเรื่อง : พบครูดนตรีไทย ตอนที่ 212

หัวเรื่อง : เพลงไทยเดิม

หัวเรื่อง : เพลงบรรเลง

หัวเรื่อง : รายการพบครูดนตรีไทย ตอนที่ 212

ผู้จัดรายการ : พูนพิศ อมาตยกุล

สถานที่จัดเก็บ : https://sirindhornmusiclibrary.li.mahidol.ac.th/music_teacher/phrapraditpairoh-krumeekhaek/