ตอนที่ 210 พระประวัติและผลงานพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เพลงราตรีประดับดาว

ตอนที่ 210 พระประวัติและผลงานพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เพลงราตรีประดับดาว

ตอนที่ 210 : พระประวัติและผลงานพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เพลงราตรีประดับดาว

ชื่อเพลง : ราตรีประดับดาว

พระราชนิพนธ์ : พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

ความยาว : 15.51 นาที

รายละเอียด : ประวัติและผลงานพระประวัติและผลงานพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เพลงราตรีประดับดาว ซึ่งเป็นเพลงแรกที่ทรงแต่งขึ้นเมื่อปี 2471 และการบรรเลงเพลงราตรีประดับดาวโดยวงมโหรี

หัวเรื่อง : พบครูดนตรีไทย ตอนที่ 210

หัวเรื่อง : เพลงไทยเดิม

หัวเรื่อง : เพลงบรรเลง

หัวเรื่อง : รายการพบครูดนตรีไทย ตอนที่ 210

ผู้จัดรายการ : พูนพิศ อมาตยกุล

สถานที่จัดเก็บ : https://sirindhornmusiclibrary.li.mahidol.ac.th/music_teacher/phrabatsomdetphrapokklaochaoyuhua/