ตอนที่ 228 ครูพังพอน แตงสืบพันธ์ุ ตะโพนมอญ

ตอนที่ 228 ครูพังพอน แตงสืบพันธ์ุ ตะโพนมอญ

ตอนที่ 228 : ครูพังพอน แตงสืบพันธ์ุ ตะโพนมอญ

ชื่อเพลง : ตะโพนมอญ

ผู้ตีตะโพน : พังพอน แตงสืบพันธุ์

ความยาว : 13.04 นาที

รายละเอียด : ประวัติและผลงานของครูพังพอน แตงสืบพันธุ์ และเสียงตะโพนมอญ

หัวเรื่อง : ตะโพนมอญ

หัวเรื่อง : พบครูดนตรีไทย ตอนที่ 228

หัวเรื่อง : เพลงไทยเดิม

หัวเรื่อง : รายการพบครูดนตรีไทย ตอนที่ 228

ผู้จัดรายการ : พูนพิศ อมาตยกุล

สถานที่จัดเก็บ :  https://sirindhornmusiclibrary.li.mahidol.ac.th/music_teacher/phangphon-taengsuebpun/ ‎