ตอนที่ 219 ครูนาม พุ่มอยู่ การบรรเลงอังกะลุงเพลงแขกไทรทางชวา

ตอนที่ 219 ครูนาม พุ่มอยู่ การบรรเลงอังกะลุงเพลงแขกไทรทางชวา

ตอนที่ 219 : ครูนาม พุ่มอยู่ การบรรเลงอังกะลุงเพลงแขกไทรทางชวา

ชื่อเพลง : เพลงแขกไทรทางชวา

ผู้ควบคุมการบรรเลง : นาม พุ่มอยู่

ความยาว : 13.34 นาที

รายละเอียด : ประวัติและผลงานของครูนาม พุ่มอยู่ และการบรรเลงอังกะลุงเพลงแขกไทรทางชวา

หัวเรื่อง : การบรรเลงอังกะลุง

หัวเรื่อง : พบครูดนตรีไทย ตอนที่ 219

หัวเรื่อง : เพลงไทยเดิม

หัวเรื่อง : รายการพบครูดนตรีไทย ตอนที่ 219

ผู้จัดรายการ : พูนพิศ อมาตยกุล

สถานที่จัดเก็บ : https://sirindhornmusiclibrary.li.mahidol.ac.th/music_teacher/nam-pumyu/