ตอนที่ 239 แม่ชม้อย (พระเอกละครคณะเทพบรรเทิง) เพลงเย้าแปลง เพลงจ๊อยลาว

ตอนที่ 239 แม่ชม้อย (พระเอกละครคณะเทพบรรเทิง) เพลงเย้าแปลง เพลงจ๊อยลาว

ตอนที่ 239 : แม่ชม้อย (พระเอกละครคณะเทพบรรเทิง) เพลงเย้าแปลง เพลงจ๊อยลาว

ชื่อเพลง : เพลงเย้าแปลง

ชื่อเพลง : เพลงจ๊อยลาว

ผู้ขับร้อง : แม่ชม้อย

ความยาว : 12.57 นาที

รายละเอียด : ประวัติและผลงานของแม่ชม้อย ซึ่งเป็นพระเอกละครคณะเทพบรรเทิง กับการขับร้องเพลงเย้าแปลง และเพลงจ๊อยลาว

หัวเรื่อง : พบครูดนตรีไทย ตอนที่ 239

หัวเรื่อง : เพลงไทยเดิม

หัวเรื่อง : รายการพบครูดนตรีไทย ตอนที่ 239

ผู้จัดรายการ : พูนพิศ อมาตยกุล

สถานที่จัดเก็บ : https://sirindhornmusiclibrary.li.mahidol.ac.th/music_teacher/maechamoi/ ‎