ตอนที่ 240 ครูลิ้นจี่ จารุจรนต์ เพลงมังกรคาบแก้ว (ร้องกับครูละม่อม อิศรางกูร ณ อยุธยา)

ตอนที่ 240 ครูลิ้นจี่ จารุจรนต์ เพลงมังกรคาบแก้ว (ร้องกับครูละม่อม อิศรางกูร ณ อยุธยา)

ตอนที่ 240 : ครูลิ้นจี่ จารุจรนต์ เพลงมังกรคาบแก้ว (ร้องกับครูละม่อม อิศรางกูร ณ อยุธยา)

ชื่อเพลง : เพลงมังกรคาบแก้ว

ผู้ขับร้อง : ลิ้นจี่ จารุจรนต์

ผู้ขับร้อง : ละม่อม อิศรางกูร ณ อยุธยา

ความยาว : 12.39 นาที

รายละเอียด : ประวัติและผลงานของครูลิ้นจี่ จารุจรนต์ ขับร้องคู่กับครูละม่อม อิศรางกูร ณ อยุธยา เพลงมังกรคาบแก้ว

หัวเรื่อง : พบครูดนตรีไทย ตอนที่ 240

หัวเรื่อง : เพลงไทยเดิม

หัวเรื่อง : รายการพบครูดนตรีไทย ตอนที่ 240

ผู้จัดรายการ : พูนพิศ อมาตยกุล

สถานที่จัดเก็บ : https://sirindhornmusiclibrary.li.mahidol.ac.th/music_teacher/linchi-charucharon/