ตอนที่ 221 ครูละม้าย (แมว) พาทยโกศล โทนและรำมะนา

ตอนที่ 221 ครูละม้าย (แมว) พาทยโกศล โทนและรำมะนา

ตอนที่ 221 : ครูละม้าย (แมว) พาทยโกศล โทนและรำมะนา

ชื่อเพลง : การบรรเลงโทนและรำมะนา

ผู้บรรเลง : ละม้าย (แมว) พาทยโกศล

ความยาว : 14.03 นาที

รายละเอียด : ประวัติและผลงานของครูละม้่าย (แมว) พาทยโกศา กับการบรรเลงโทรและรำมะนา

หัวเรื่อง : พบครูดนตรีไทย ตอนที่ 221

หัวเรื่อง : เพลงไทยเดิม

หัวเรื่อง : รายการพบครูดนตรีไทย ตอนที่ 221

ผู้จัดรายการ : พูนพิศ อมาตยกุล

สถานที่จัดเก็บ : https://sirindhornmusiclibrary.li.mahidol.ac.th/?post_type=music_teacher&p=4936&preview=true