ตอนที่ 223 ขุนสำเนียงชั้นเชิง (มน โกมลรัตน์) ตะโพนไทย

ตอนที่ 223 ขุนสำเนียงชั้นเชิง (มน โกมลรัตน์) ตะโพนไทย

ตอนที่ 223 : ขุนสำเนียงชั้นเชิง (มน โกมลรัตน์) ตะโพนไทย

ชื่อเพลง : ตะโพนไทย

ผู้ตีระนาดทุ้ม : ขุนสำเนียงชั้นเชิง (มน โกมลรัตน์)

ความยาว : 14.34 นาที

รายละเอียด : ประวัติและผลงานของขุนสำเนียงชั้นเชิง (มน โกมลรัตน์) และการเขียนตำราการตีตะโพนไทย และเสียงตะโพนไทยประกอบ

หัวเรื่อง : ตะโพนไทย

หัวเรื่อง : พบครูดนตรีไทย ตอนที่ 223

หัวเรื่อง : เพลงไทยเดิม

หัวเรื่อง : รายการพบครูดนตรีไทย ตอนที่ 223

ผู้จัดรายการ : พูนพิศ อมาตยกุล

สถานที่จัดเก็บ :  https://sirindhornmusiclibrary.li.mahidol.ac.th/music_teacher/khunsamniangchanchoeng/ ‎