ตอนที่ 217 ครูกมล เกตุศิริ เพลงเขมรและเพลงพิณน้ำเต้า

ตอนที่ 217 ครูกมล เกตุศิริ เพลงเขมรและเพลงพิณน้ำเต้า

ตอนที่ 217 : ครูกมล เกตุศิริ เพลงเขมรและเพลงพิณน้ำเต้า

ชื่อเพลง : เพลงเขมรและเพลงพิณน้ำเต้า

ผู้แยกเสียงประสาน : กมล เกตุศิริ

ความยาว : 14.39 นาที

รายละเอียด : ประวัติและผลงานของครูกมล เกตุศิริ และการสัมภาษณ์ครูกมล เกตุศิริ โดยศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์พูนพิศ อมาตยกุล เมื่อปี พ.ศ. 2529 พร้อมการบรรเลงเพลงเขมรและพิณน้ำเต้า

หัวเรื่อง : พบครูดนตรีไทย ตอนที่ 217

หัวเรื่อง : พิณน้ำเต้า

หัวเรื่อง : เพลงไทยเดิม

หัวเรื่อง : เพลงบรรเลง

หัวเรื่อง : รายการพบครูดนตรีไทย ตอนที่ 217

ผู้จัดรายการ : พูนพิศ อมาตยกุล

สถานที่จัดเก็บ : https://sirindhornmusiclibrary.li.mahidol.ac.th/music_teacher/kamol/