ตอนที่ 234 ครูจิตร เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา เดี่ยวขลุ่ยเพลงนกขมิ้น

ตอนที่ 234 ครูจิตร เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา เดี่ยวขลุ่ยเพลงนกขมิ้น

ตอนที่ 234 : ครูจิตร เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา เดี่ยวขลุ่ยเพลงนกขมิ้น

ชื่อเพลง : เพลงนกขมิ้น

ผู้เดี่ยวขลุ่ย : จิตร เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา

ความยาว : 13.55 นาที

รายละเอียด : ประวัติและผลงานของครูจิตร เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา และการเดี่ยวขลุ่ยเพลงนกขมิ้น

หัวเรื่อง : การเดี่ยวขลุ่ย

หัวเรื่อง : เดี่ยวขลุ่ยเพลงนกขมิ้น

หัวเรื่อง : พบครูดนตรีไทย ตอนที่ 234

หัวเรื่อง : เพลงไทยเดิม

หัวเรื่อง : รายการพบครูดนตรีไทย ตอนที่ 234

ผู้จัดรายการ : พูนพิศ อมาตยกุล

สถานที่จัดเก็บ : https://sirindhornmusiclibrary.li.mahidol.ac.th/music_teacher/jit-seneewongnaayutthaya/