ตอนที่ 233 ครูจริยา เอนกศรี เพลงสะมารังออกเพลงบูกันตูโม๊ะ

ตอนที่ 233 ครูจริยา เอนกศรี เพลงสะมารังออกเพลงบูกันตูโม๊ะ

ตอนที่ 233 : ครูจริยา เอนกศรี เพลงสะมารังออกเพลงบูกันตูโม๊ะ

ชื่อเพลง : เพลงสะมารังออกเพลงบูกันตูโม๊ะ

ผู้แต่ง : หลวงประดิษฐ์ไพะเราะ (ศร ศิลปบรรเลง)

ผู้ขับร้อง : จริยา เอนกศรี

วงดนตรี : วงเครื่องสายผสมออร์แกนคณะอำพันศิลป์

ความยาว : 14.54 นาที

รายละเอียด : ประวัติและผลงานของครูจริยา เอนกศรี กับการขับร้องเพลงสะมารัง ออกด้วยเพลงบูกันตูโม๊ะ ซึ่งหลวงประดิษฐ์ไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) เป็นผู้แต่ง โดยมีวงเครื่องสายผสมออร์แกนคณะอำพันศิลป์ บรรเลง

หัวเรื่อง : พบครูดนตรีไทย ตอนที่ 233

หัวเรื่อง : เพลงไทยเดิม

หัวเรื่อง : รายการพบครูดนตรีไทย ตอนที่ 233

ผู้จัดรายการ : พูนพิศ อมาตยกุล

สถานที่จัดเก็บ : https://sirindhornmusiclibrary.li.mahidol.ac.th/music_teacher/jariya-aneksri/